PSİKOLOJİ STAJI | Klinik Psikolog Burcu KORAY İstanbul Psikolog Psikomood
... ...
PSİKOLOJİ STAJI
PSİKOLOJİ STAJI

PSİKOLOJİ STAJI

 PSiKOLOJİ STAJI

Klinik psikoloji MESLEĞE HAZIRLIK STAJ PROGRAMI

Değerli Katılımcılar,

Psikomood Terapi ve Eğitim Merkezi olarak her dönem düzenlediğimiz psikoloji stajı programı içeriğimiz ve detaylarımız aşağıda sunulmuştur.

Psikoloji staj programımızın en önemli özelliklerinden biri, alanında deneyimli rehberler eşliğinde gerçekleşmesidir. Uzmanlarımız, sizlere yol göstererek her adımda destek olacak ve merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlayacaktır. Bu sayede teorik bilgileri pratik deneyimlerle birleştirme fırsatını yakalayacaksınız.

Kapsamlı Konu Yelpazesi: Psikoloji staj programımız, çeşitli alanları içeren geniş bir konu yelpazesi sunmaktadır. Kuramsal yaklaşımlardan terapötik tekniklere, çift ve aile terapilerinden rapor hazırlığına kadar birçok farklı konuyu derinlemesine öğreneceksiniz. Bu da sizlere psikoloji alanında geniş bir perspektif kazandırarak uzmanlaşma yolunda ilerlemenizi sağlayacaktır.

Pratik Deneyimler: Psikoloji staj programımızın en değerli yanlarından biri, pratik deneyimleri içermesidir. Her katılımcı, haftada bir danışanla gerçekleştireceği terapi oturumlarına katılacak. Bu oturumların kayıtları, supervizyon sürecinde değerlendirilip gelişiminize yönelik yol haritası çıkarılacaktır. Bu sayede teorik bilgileri gerçek dünya deneyimleriyle birleştirerek kendinizi geliştirme şansı elde edeceksiniz.

Ölçekler ve Envanterler: Psikoloji staj programımız, terapötik süreçlerde kullanılan ölçekler ve envanterleri de kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Örneğin, Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği gibi önemli araçları öğrenerek, danışanların ruh sağlığını değerlendirmeyi ve ilerlemeyi takip etmeyi öğreneceksiniz.

Çift ve Aile Terapisi Oturumları: Programımız, çift ve aile terapisi alanında kapsamlı oturumlar da sunmaktadır. Çift ve aile terapisi, günümüz psikolojisinin önemli bir parçasıdır. Bu program sayesinde temel prensipleri öğrenerek daha geniş bir danışan kitlesine etkili hizmet sunabilme yeteneği kazanacaksınız.

Profesyonel Gelişim: Psikoloji staj programımız sadece mesleki becerilerinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda profesyonel büyümenizi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Etik kurallar, rapor hazırlığı, kariyer planlaması gibi konularda da sizi donatacak ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, psikoloji staj programımız sizlere kapsamlı bir eğitim ve uygulama fırsatı sunuyor.

Saygılarımla,

Uzm. Klinik Psikolog Burcu Koray

Psikomood Terapi ve Eğitim Merkezi

 

Ne demişler, İş bilenin, kılıç kuşananın

 

psikoloji stajı

Program Detayları

Kuramsal Yönelimler: Psikoloji Alanında Yolculuğun Başlangıcı

Psikoloji, çeşitli teorik yaklaşımlar ve kuramlarla şekillendirilen geniş bir disiplindir. Kuramsal yönelimler, psikolojideki temel felsefi ve teorik yaklaşımları anlamamıza yardımcı olurken, terapötik pratikte de yol gösterici nitelik taşır. Bu bölümde, staj programımızın ilk adımı olan “Kuramsal Yönelimler” konusunu ele alacağız.

Kuramsal Yönelimler Neden Önemlidir?

Kuramsal yönelimler, psikologların insan davranışlarını anlama ve açıklama biçimlerini yansıtan temel felsefi inanç ve değerlerdir. Bu yönelimler, psikologların terapötik yaklaşımlarını belirlemelerine ve danışanlarla etkili bir iletişim kurmalarına yardımcı olur. Programımızın bu ilk aşamasında, farklı kuramsal yaklaşımların ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve terapötik uygulamalarda nasıl kullanıldığını öğrenme fırsatınız olacak.

Kuramsal Yönelimlerin Çeşitliliği

Psikoloji, biliyorsunuz ki çeşitli kuramsal yönelimleri içerir. Psikanalitik, bilişsel-davranışçı, humanistik, varoluşçu gibi farklı yaklaşımlar, insan davranışını ve zihinsel süreçleri anlamak için farklı perspektifler sunar. Bu bölümde, her bir yaklaşımın temel ilkelerini ve terapötik yaklaşımlarını anlayarak, kendi terapötik kimliğinizi oluşturma yolunda ilk adımı atacaksınız.

Kuramsal Yönelimlerin Terapötik Pratikteki Rolü

Kuramsal yönelimler, terapötik süreçte ne tür tekniklerin kullanılacağını ve danışanlarla nasıl bir çalışma yapılacağını belirler. Hangi yönelimi seçerseniz seçin, her birinin avantajları ve sınırlamalarını anlamak, etkili terapötik ilişki kurma yeteneğinizi artırır. Programımızda, farklı kuramsal yaklaşımların terapötik pratiğe nasıl yansıdığını keşfedeceksiniz.

Sonuç Olarak

“Kuramsal Yönelimler” bölümü, psikoloji ve terapötik pratiğin temellerini anlama yolculuğunuzun ilk adımıdır. Farklı kuramsal yaklaşımların ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve terapötik pratiğinize nasıl yön verdiğini keşfetmek, psikoloji kariyerinizdeki ciddi bir başlangıç olacaktır.

Bu bölümde öğreneceğiniz temel konular, ilerleyen aşamalarda daha derinlemesine uygulamalar yapmanızı sağlayacak temel taşları oluşturacak. “Kuramsal Yönelimler” konusundaki bu eğitim, psikoloji alanındaki bilgi ve becerilerinizi zenginleştirmenize yardımcı olacak unutulmaz bir deneyim sunacak.

“Başarı, seçtiğiniz mesleği ne kadar iyi yapabileceğinize ve başkalarına nasıl fayda sağlayabileceğinize bağlıdır.” – Dale Carnegie


Kuramsal Yönelimlerden Sonra İkinci Basamağımız Görüşme Becerilerinde Ustalaşmak

 

Klinik Görüşme İçin Temel Beceriler:

İnsan İlişkilerinde Ustalaşma

Klinik görüşme, danışanlarla etkili bir iletişim ve güvenli bir ilişki kurmanın temelidir. Bu aşamada, temel iletişim becerileri, empati, aktif dinleme ve açık iletişim stratejilerini öğreneceksiniz. Klinik görüşme sürecinin nasıl şekillendiğini ve danışanların duygusal ihtiyaçlarına nasıl cevap verileceğini keşfedeceksiniz.

Bireylerin ve Çiftlerin Terapi İle İlgili Beklentileri

İyi Bir Terapist Olma Yolunda

Terapiye gelen bireylerin ve çiftlerin beklentilerini anlamak, etkili bir terapist olmanın temelini oluşturur. Bu aşamada, danışanların terapiye nasıl yaklaştığını, beklentilerini ve endişelerini anlama ve yönetme becerilerini geliştireceksiniz. Danışanların ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde nasıl yaklaşılacağını öğrenerek terapötik ilişkinizi güçlendireceksiniz.

“Bir terapist, insanların derinliklerine inip oradaki karanlıkla yüzleşmelerine yardımcı olurken aynı zamanda onlara ışığı da gösterendir.” – Victor Frankl

Yönlendirici Olmayan Temel Teknikleri:

Destek ve Farkındalık İle İlerleme

Terapötik ilişkide kullanılan yönlendirici olmayan teknikler, danışanların kendi iç dünyalarını keşfetmelerine yardımcı olur. Bu aşamada, yansıtma, doğrulama direnç ve sessizlik gibi temel yönlendirici olmayan teknikleri öğrenerek danışanların duygusal deneyimlerini derinlemesine anlamaya yardımcı olacaksınız.

Yönlendirici Temele Dayalı Psikoterapi Teknikleri (BDT)

 

“Sizleri rahatsız eden duygularınızın gerçek nedeni düşüncelerinizdir. Eğer düşüncelerinizi değiştirirseniz duygularınız da değişir.” Albert Ellis

Değişime Yolculuk

BDT, temel inançları ve düşünce kalıplarını değiştirerek danışanların duygusal sıkıntılarını ele alır. Bu aşamada, BDT’nin temel felsefesini öğrenecek ve danışanların olumsuz düşünce kalıplarını nasıl oluştuğunu keşfedeceksiniz.

Psikoterapide Protokol Süreci

Psikoterapide protokol süreci, terapi seanslarının nasıl planlandığını ve ilerlediğini anlamamıza yardımcı olur. Bu aşamada, terapi süreçlerini nasıl organize edeceğinizi ve hedeflere nasıl ulaşacağınızı öğrenerek danışanların gelişimine nasıl destek olacağınızı anlayabileceksiniz.

Danışanla İlk Görüşme

İlk Adımın Önemi

Danışanla ilk görüşme, terapötik ilişkinin başlangıcıdır. Bu aşamada, ilk görüşmenin nasıl planlandığını, hedeflerinin belirlendiğini ve terapötik ilişkinin temellerinin nasıl atıldığını öğreneceksiniz. İlk görüşmede danışanın geçmişi, beklentileri ve hedefleri hakkında bilgi toplama becerileri ve envanterleri öğreneceksiniz.

 

“Danışanla ilk görüşme, terapötik sürecin temel taşıdır; çünkü bu an, güveni inşa etme, umudu yeşertme ve birlikte yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunar.” Klinik Psikolog Burcu Koray

Amnez Alma, Rapor Yazımı

Amnez alma, danışanın geçmiş yaşam deneyimlerini anlamak için önemli bir adımdır. Rapor yazımı ise terapi sürecinin dökümantasyonunu sağlar. Bu aşamada, amnez alma sürecinin nasıl yürütüleceğini ve etkili raporların nasıl yazılacağını öğrenerek profesyonel bir yaklaşım geliştireceksiniz.

Profesyonel Gelişim ve Yönetim

Gelişme ve idari konular, terapistlerin kendi profesyonel gelişimlerini ve pratiklerini nasıl yöneteceklerini anlamalarını sağlar. Bu aşamada, kişisel ve profesyonel gelişim planlaması, etik kurallar ve idari gereklilikler gibi konuları öğrenerek profesyonel bir yaklaşımı benimseyeceksiniz.

Bireysel Terapide İlk 5 Terapi (Oturum Aşamaları)

Pratik Deneyim Kazanma

Bireysel terapide ilk beş terapi oturumu, temel terapötik aşamaların pratiğini içerir. Bu aşamada, bireysel terapi oturumlarının nasıl planlandığını, nasıl yapılandırıldığını ve temel terapötik becerilerin nasıl kullanıldığını öğrenecek ardından pratik deneyim kazanacaksınız.

İntihara Yönelik Tepkiler, İntiharı Değerlendirme Görüşmesinde Temel Hususlar ve Müdahale Planı

İntihara yönelik tepkileri ve intiharı değerlendirme süreçlerini anlamak, acil durumlara etkili müdahalede bulunmanın temelidir. Bu aşamada, intihar riskini nasıl değerlendireceğinizi, danışanlarınıza nasıl destek olacağınızı ve kapsamlı bir intihar değerlendirme yapmanın önemini öğrenerek hassas konuları ele alma becerilerinizi geliştireceksiniz.

Terapide Kullanılan Ölçek ve Envanterler

Terapötik süreçte danışanların ruh sağlığını değerlendirmek ve ilerlemeyi takip etmek için kullanılan ölçekler ve envanterler önemli bir rol oynar. Bu aşamada, çeşitli ölçeklerin ve envanterlerin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve nasıl yorumlandığını öğreneceksiniz. Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği ve SCL-90 Tarama Testi gibi ölçeklerin kullanımını aktarıyor olacağız.

Çift ve Aile ile Psikoeğitim, Vaka Örneği

Çiftler ve ailelerle çalışırken, ilişkisel dinamikleri anlamak ve desteklemek önemlidir. Bu aşamada, çift ve ailelerle nasıl psikoeğitim çalışmaları yapılacağını öğreneceksiniz. Ayrıca, bir vaka örneği üzerinden uygulamalı olarak nasıl yaklaşılacağını inceleyerek, çift ve aile ilişkilerini desteklemenin stratejilerini açıklayacağız

Çift Etkileşimi ve İlişki Dinamiklerini Anlama

Çiftler arasındaki etkileşim ve davranışları anlamak, terapötik müdahalelerin temelini oluşturur. Bu aşamada, çiftlerin etkileşim ve davranışlarını nasıl gözlemleyeceğinizi, analiz edeceğinizi ve değerlendireceğinizi öğreneceksiniz. İlişki dinamiklerini anlamak, çift terapisinde etkili bir şekilde çalışmanızı sağlar.

Terapide Çift Çatışması Müdahale Yöntemleri: Çift İlişkilerini İyileştirme

Çiftler arasındaki çatışmalar, terapötik müdahale gerektiren önemli bir konudur. Bu aşamada, çift çatışmalarını nasıl ele alabileceğinizi ve çiftlerin ilişkilerini nasıl iyileştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Farklı müdahale yöntemlerini ve stratejilerini inceleyerek çift terapisinde etkili olma becerilerinizi geliştireceksiniz.

Vaka Örneği (Form ve Envanterler): Uygulamalı İnceleme

Bir vaka örneği üzerinden, öğrendiğiniz teorik bilgileri nasıl uygulayabileceğinizi göreceksiniz. Vaka analizi sırasında kullanılan formlar ve envanterlerin nasıl doldurulduğunu, verilerin nasıl toplandığını ve nasıl yorumlandığını inceleyeceğiz. Bu uygulama, teorik bilginizi pratikle birleştirme fırsatını sağlayacak.

Terapiyi Sonlandırma (Terapist Kaynaklı, Danışan Kaynaklı, Karşılıklı)

Yolculuğun Sonu ve Yeni Başlangıçlar

Terapiyi sonlandırma, terapötik ilişkinin son aşamasıdır. Bu aşamada, terapinin nasıl sonlandırılacağını, danışan ve terapistin rolünü, duygusal süreçleri ve sonlandırma sürecinin nasıl yönetileceğini öğreneceksiniz. Terapinin sonlandırılması, danışanların kazandığı becerileri günlük yaşamlarına nasıl taşıyacaklarına dair bir dönüm noktasıdır aslında.

 

Her bir konu başlığı için bu önerilen içerik örnekleri, staj programının katılımcılarına geniş bir psikolojik bilgi ve pratiğin temellerini öğretmeyi amaçlar. Bu içerikler, katılımcıların teorik bilgiyi pratik deneyimle birleştirmelerine ve gelecekteki psikoloji kariyerlerine sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olacaktır.

 

Staj Programının Genel İşleyişi:

Program Süresi: Staj programı toplamda 4 hafta sürecek bir eğitim dönemini kapsamaktadır. Her bir hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri, saat 13:00 ile 17:00 arasında gerçekleşecektir.

Katılım Zorunluluğu: Staj programının etkin ve verimli bir deneyim sunabilmesi için katılım zorunludur. Her öğrencinin, oturumlara tam ve düzenli bir şekilde katılması beklenir. Bu, hem eğitim kalitesinin yükseltilmesini sağlayacak hem de öğrencilerin en iyi şekilde faydalanmalarını temin edecektir.

Eğitmenler: Her bir oturumda alanında uzman ve deneyimli psikologlar ve terapistler tarafından eğitimler verilecektir. Bu uzmanlar, öğrencilere hem teorik bilgileri aktaracak hem de kendi klinik deneyimlerini paylaşarak pratik örnekler sunacaktır. Programın yüzde yetmişi Uzm. Klinik Psikolog Burcu Koray tarafından verilecektir

Pratik Uygulamalar: Staj programı boyunca öğrencilere, teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatları sunulacaktır. Bu, öğrencilerin gerçek danışanlarla çalışma deneyimleri kazanmalarına ve terapi süreçlerini yakından gözlemlemelerine yardımcı olacaktır.

Grup İçi Etkileşim: Programın bir parçası olarak öğrenciler arasında etkileşim ve işbirliği teşvik edilecektir. Grup içi tartışmalar, rol oyunları ve çalışma grupları, öğrencilerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmalarını aynı zamanda çekingenliklerini atmalarına fırsat sağlayacaktır

Staj Sonrası Değerlendirme

Staj programının sonunda, öğrencilerin performansları değerlendirilecek ve belirli kriterlere göre geri bildirim verilecektir. Bu değerlendirme, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olmak niyeti ile yapılmaktadır. Herhangi bir puan verilmez

Programın sonunda,

Staj programının tamamlanmasının ardından, katılımcılara 4 ayrı sertifika ve ayrıca zorunlu staj belgesi yerine geçen bir belge verilecektir. Bu sertifikalar ve belgeler, katılımcıların program boyunca kazandıkları bilgi, deneyim ve becerileri resmi olarak onaylayacak ve meslek hayatlarına değer katacaktır.

  1. Genel Staj Sertifikası: Staj programını başarıyla tamamlayan her katılımcıya, programın genelini kapsayan içinde konu başlıklarının bulunduğu bir “Staj Sertifikası” verilecektir. Bu sertifika, katılımcının programı tamamladığını ve staj sürecini başarıyla geçirdiğini gösteren resmi bir belgedir.
  2. Psikoterapi Temel Eğitimi Sertifikası: Programın içeriğinde yer alan psikoterapi konularını başarıyla tamamlayan katılımcılara “Psikoterapi Temel Eğitimi Sertifikası” verilecektir. Bu sertifika, katılımcının psikoterapi konularında temel bilgi ve becerilere sahip olduğunu belgeleyecektir.
  3. Çift ve Aile Terapisi Sertifikası: Programın içeriğinde yer alan çift ve aile terapisi konularını başarıyla tamamlayan katılımcılara “Çift ve Aile Terapisi Sertifikası” verilecektir. Bu sertifika, katılımcının çift ve aile terapisi alanında temel bilgi ve becerilere sahip olduğunu gösterecektir.
  4. Zorunlu Staj Belgesi Yerine Geçen Belge: Programın tamamlanmasının ardından katılımcılara, staj programının içeriğine dayalı olarak hazırlanan özel bir “Staj Belgesi” verilecektir. Bu belge, katılımcının program sürecini başarıyla tamamladığını ve sahip olduğu bilgi ve deneyimleri işyerinde kanıtlayan bir belge niteliği taşıyacaktır.

Bu sertifikalar ve belge, katılımcıların profesyonel gelişimlerini desteklemek ve meslek hayatlarına değer katmak amacıyla tasarlanmıştır.

Eğitim Programı Kayıt İşlemi:

  1. Başvuru Formu Doldurma: Staj programımıza katılmak isteyen öğrenciler, öncelikle başvuru formunu doldururlar. Bu form, temel iletişim bilgileri ve program tercihlerini içerir.
  2. Belge İbrazı: Başvuru formu doldurulduktan sonra, öğrencilerden öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesi gibi resmi belgelerin ibraz edilmesi istenir Bu belgeler, öğrencinin akademik durumunu ve kimliğini teyit etmek için gereklidir. Başvuru formunda ekleme seçeneği mevcuttur.
  3. Ödeme İşlemi: Belgelerin ibrazı sonrasında, öğrencilerden staj programı ücretini (7.700 ₺)  ödemeleri gerekir. Ödeme yapılması ile kesin kayıt işlemi gerçekleşir
  4. Kayıt Onayı ve Bilgilendirme: Belgelerin ibraz edilmesi ve ödemenin tamamlanmasının ardından, öğrencilere kayıt onayı verilir. Aynı zamanda programın başlangıç tarihi, saatleri ve diğer önemli bilgiler hakkında detaylı bir bilgilendirme sağlanır.
  5. Staj Saatlerinin Değişimi: Merkezimiz, staj saatlerini değiştirme yetkisine sahiptir. Bu nedenle, öğrencilere önceden bilgi verilmek kaydıyla staj saatlerinin değişebileceği hatırlatılır. Bu esneklik, öğrencilerin farklı zamanlarda programa dahil olmalarını sağlayabilir.
  6. İptal ve Geri Ödeme Durumu: Staj programına katılım sağlandıktan sonra herhangi bir iptal veya geri ödeme yapılmayacaktır. Ancak, öğrenciler daha sonra açılacak programlara katılma imkanına sahip olacaklardır.

Daha önce eğitim programlarımızdan Geri Dönüşlerimiz

EĞİTİM YORUMLARI İÇİN TIKLA

 
KAYNAKLAR

Kaynaklar:

American Psychological Association. (2019). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct. 

Kaslow, N. J., Grus, C. L., Campbell, L. F., Fouad, N. A., Hatcher, R. L., & Rodolfa, E. R. (2019). Competency Benchmarks: A Model for Understanding and Measuring Competency Development. Professional Psychology: Research and Practice, 50(1), 11–19.

Norcross, J. C., Karpiak, C. P., & Santoro, S. O. (2018). Clinical Training Milestones. Training and Education in Professional Psychology, 12(1), 1–6.

Check Also

Çift Terapisi İstanbul

ÇİFT TERAPİSİ İSTANBUL

Çift Terapisi Nedir? Çift terapisi, bir çiftin ilişkisini güçlendirmek, iletişim sorunlarını çözmek ve olumlu değişiklikleri …

Wisc-r Zeka Testi Çantası

Wisc-r Çanta Seti

Wısc-r Çanta Seti Wısc-r  Çanta Seti Ücreti 1700 tl Wısc-r  Çantası Siparişi  İçin 0538 544 …

BDT Egitimi Kimden Alınmalı

BDT Eğitimi Kimden Alınmalı

BDT Eğitimi Kimden Alınmalı (BDT) Eğitimi ve Önemi Günümüzde, bireylerin yaşadığı duygusal ve davranışsal sorunlarla …

Oyun Terapisi Hakkında Her Şey

Oyun Terapisi Hakkında Her Şey

Oyun terapisi, oyun terapisi nedir?  Kimler oyun terapisti olur? Oyun terapisti nasıl olunur ve tüm …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

function custom_disable_right_click() { if (is_single()) { // Sadece yazı (post) sayfalarında etkinleştir ?>