Pornografi Bağımlılığın Evlilik Üzerine Etkisi | Klinik Psikolog Burcu KORAY İstanbul Psikolog Psikomood
... ...
Pornografi Bağımlılığın Evlilik Üzerine Etkisi
Pornografi Bağımlılığın Evlilik Üzerine Etkisi

Pornografi Bağımlılığın Evlilik Üzerine Etkisi

Pornografinin Tarihçesi

İnsanlık tarihi boyunca, cinselliğin sanat, edebiyat ve medya aracılığıyla ifadesi kaçınılmaz bir gerçek olmuştur. Bu ifade şekillerinin en çarpıcı ve bazen de tartışmalı olanı, pornografi olarak bilinir. Pornografi, cinsel içerikli materyallerin yaratılması ve tüketilmesi anlamında kullanılır ve tarih boyunca değişen toplumsal değerler ve teknolojik ilerlemelerle birlikte evrim geçirmiştir. Pornografinin etimolojik kökenine bakacak olursak eğer Yunanca fahişe anlamına gelen “porni” ve yazmak anlamına gelen “graphein” kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelmiş ve fahişeler hakkında yazmak anlamına gelen “pornographos kelimesinden türemiştir

Antik Dönemler ve Erotik Sanat

Pornografi kavramının kökenleri, antik dönemlere kadar uzanır. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde erotik sanat, cinselliğin sanatsal ifadesi olarak kabul edilirdi. Bu dönemlerde vazolar, freskler ve heykeller aracılığıyla cinsel sahneler betimlenirdi. ancak bu temsilin amacı cinsellik değil, tanrılardan doğurganlık ve iyi hasat istemekti. Bu sanat eserleri, doğal  yaşamın bir parçası olarak kabul edilirdi.

Ortaçağ ve Cinsel Mecmualar

Ortaçağ Avrupası’nda, cinsellik genellikle dini otoriteler tarafından kısıtlanmıştı. Ancak, erotik hikayeler ve illüstrasyonlar içeren el yazmaları ve cinsel mecmualar, bu dönemin gizli cinsel ifadelerinin birer örneğiydi. Bu eserler genellikle sadece sınırlı bir okuyucu kitlesine hitap ederdi ve gizlice elden ele dolaşırdı.

Matbaanın İcadı ve İlk Porno Yayınları

Gutenberg’in matbaasının icadıyla birlikte, pornografinin üretimi ve dağıtımı büyük bir dönüşüm geçirdi. 16. yüzyılın sonlarına doğru, erotik baskılar ve resimler, ticari olarak basılmaya başladı. Bu dönemde, “lascivious” (aşırı cinsellik içeren) içerikler, genellikle edebi eserlerin içine gizlenerek yayımlanırdı.

Fotoğrafın Keşfi ve Erotik Fotografi

  1. yüzyılın ortalarında, fotoğrafın icadı, pornografinin yeni bir boyuta taşınmasına olanak tanıdı. İlk erotik fotoğraflar, gizli olarak dolaştırılan kartpostal formatında yayımlandı. Fotoğrafların yaygınlaşmasıyla, cinsel içerikli görüntülerin erişimi daha da kolaylaştı.

Sinema ve “Altın Çağ”

  1. yüzyılın başlarından itibaren, sinema sanayii pornografinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. 1960’lı yıllarda “Altın Çağ” olarak anılan dönemde, erotik filmler popülerlik kazandı ve ana akım sinemalarda gösterime girdi. Bu dönem, porno endüstrisinin temellerinin atıldığı bir dönem olarak kabul edilir.

İnternet Devrimi ve Dijital Porno

1990’lı yılların sonlarından itibaren, internetin yaygınlaşması ile birlikte pornografi, dijital platformlarda hızla yayılmaya başladı. İnternet, anonimlik ve erişim kolaylığı sağladığı için, cinsel içerikli materyallerin paylaşımı ve tüketimi önemli ölçüde arttı.

Sonuç olarak, pornografinin tarihi, insanlığın cinselliği ifade etme ve deneyimleme biçimlerinin evrimini yansıtır. Değişen toplumsal normlar ve teknolojik ilerlemelerle birlikte, pornografinin yeri ve etkisi sürekli olarak şekillenmektedir. Bugün, pornografi konusundaki tartışmalar hala devam etse de, bu fenomenin tarih boyunca insan kültürünün bir parçası olduğu açıkça görülmektedir.

Pornografi Bağımlılığının Evlilik Üzerindeki Etkileri

Evlilik, insan hayatının en önemli ve karmaşık kutsal kurumlarından biridir. Bu birliktelikler, sevgi, saygı ve sadakatin temelinde yükselir. Ancak günümüzün teknolojik çağında, sessiz sessiz ilerleyen bir tehlike ile karşı karşıyayız: porno bağımlılığı. Bu bağımlılığın evlilikler üzerindeki etkilerini, çiftlerin ruh sağlığına olan etkileri azımsanmayacak kadar fazladır.

 

Pornografi, çiftler arasındaki cinsel uyarılmayı  azaltır.

Pornografi, bir çiftin cinsel uyarılmasını azaltabilir çünkü bu tür içerikler, partnerler arasındaki cinsel etkileşimin yerine geçebilir. Bir çift pornografiyi ilişkilerine dahil ettiğinde, her biri bu materyali başka bir kişi gibi kullanabilir, bu da partnerini sadece kendi cinsel tatminini sağlamak için bir araç olarak görmesine yol açabilir. Bu, durumun sadece bir yönüdür; çünkü pornografik içeriklerin bağımlılık yapıcı olması, çiftin ilişkisini olumsuz etkileyip aşkı tamamen kaybetmelerine, geriye sadece cinsel tatminin kaldığı anlamsız bir duruma yol açabilir. Üzülerek ifade etmek gerekirse, bu tür cinsel tatmin partner tarafından sağlanmadığı için normal değildir ve bu da ilişkideki cinsel heyecanın zamanla azalmasına neden olur. çünkü artık yabancılar bu rolü üstlenir. Bu döngü, zamanla fantezinin etkisini kaybetmesine ve yeni bir fanteziye ihtiyaç duyulana kadar devam edebilir. Bu süreç, aşık bir çiftin büyüsünün ve çekiciliğinin kaybolmasına kadar gidebilir.

Sevgiler

Uzm. Klinik Psikolog Burcu Koray

Check Also

Nişantaşı Çocuk Atölyesi

Nişantaşı Çocuk Atölyesinden Merhaba; Sevgili ebeveynler, Bebeklerinizin ilk yaşları, onların büyüme ve gelişme sürecinde önemli …

OKB Obsesif Kompulsif Bozukluk

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen sağlık sorunlarından biridir. OKB, tekrarlayan …

İstanbul Psikolog Tavsiye

İstanbul Psikolog Tavsiye

İSTANBUL PSİKOLOG TAVSİYE NASIL DEĞERLENDİRİLİR İstanbul Psikolog tavsiyesi Klinik Psikolog Burcu KORAY‘ın da deyimi ile …

Nişantaşı Psikolog Burcu Koray

Nişantaşı Psikolog RandevusuNişantaşı’nda psikolog randevusu için Klinik Psikolog Burcu Koray ile iletişime geçebilirsiniz. Bilgi ve …

function custom_disable_right_click() { if (is_single()) { // Sadece yazı (post) sayfalarında etkinleştir ?>