Evlilik Ve Çift Terapisi Eğitimi | Klinik Psikolog Burcu KORAY İstanbul Psikolog Psikomood
... ...
Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi
Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi

Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi

EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİMİ

Evlilik ve çift terapisi eğitiminin amacı, katılımcılara çiftlerin ilişkilerini anlamaları, desteklemeleri ve iyileştirmeleri için gerekli beceri ve bilgileri profesyonellere sağlamaktır. Bu eğitim, katılımcıların çift terapisi alanında uzmanlaşmalarını ve çiftlerin yaşadığı zorlukları etkili bir şekilde ele almalarını amaçlar. Aşağıda eğitim programımızın ana hedefleri ve amacı açıklanmıştır:

 1. Evlilik ve İlişki Dinamiklerini Anlama: Eğitim, katılımcılara çiftlerin ilişki dinamiklerini ve evliliklerin karmaşıklığını anlama fırsatı sunar. Bu sayede çiftlerin karşılaştığı sorunları daha iyi anlayarak etkili bir şekilde müdahale edebilirler.
 2. Etkili İletişim Becerileri Geliştirme: Evlilik ve çift terapisi eğitimi, katılımcıların çiftler arasındaki iletişimi geliştirmeleri için gereken araçları sağlar. Etkili iletişim, çiftlerin sorunlarını anlamalarını ve ifade etmelerini kolaylaştırdığından terapinin ana hedefleri arasındadır.
 3. Çatışma Yönetimi ve Problemleri Çözme: Eğitim, katılımcılara çiftler arasında çıkabilecek çatışmaları etkili bir şekilde yönetme ve problemleri çözme stratejilerini öğretir. Bu sayede çiftler, sorunlarını olumlu bir şekilde ele alarak ilişkilerini güçlendirebilirler.
 4. Çiftlerin Duygusal Bağını Güçlendirme: Katılımcıların çiftlerin duygusal bağlarını güçlendirmelerine yardımcı olacak araçları öğrenmelerini sağlar.
 5. Eğitimde Uygulama ve Pratik Yetenek Geliştirme: Eğitim, katılımcıları sadece teorik bilgiyle değil, aynı zamanda pratik uygulamalarla da destekler. Katılımcılar gerçek vakalara dayalı senaryolar ve simülasyonlarla pratik becerilerini geliştirirler.
 6. Profesyonel Gelişimi Destekleme: Evlilik ve çift terapisi eğitimi, katılımcıların profesyonel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar. Çift terapisi alanında uzmanlaşarak, katılımcılar kendi kariyerlerinde daha fazla fırsat elde edebilirler.
 7. Çiftlere Destek Olma Yeteneği Kazandırma: Eğitim, katılımcıları çiftlerin yaşadığı sorunları anlamaları ve desteklemeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatarak, çiftlerin yaşamlarını olumlu bir şekilde etkileme kapasitesini artırır.

Sonuç olarak, evlilik ve çift terapisi eğitiminin amacı, katılımcılara çiftlerin ilişkilerini anlamaları ve desteklemeleri için gerekli araçları sunarak, daha sağlıklı ve mutlu ilişkilerin inşasına yardımcı olacak becerileri kazandırmaktır.

Eğitim Tarihleri:

Evilik ve Çift Terapisi Eğitimini Neden  Almalısınız?

Çift ve evlilik terapisi eğitimimiz, çiftlerin karşılaştığı zorlukları anlamak, etkili iletişim becerileri geliştirmek ve sağlıklı ilişki dinamiklerini yeniden inşa etmek isteyen terapist ve terapist adaylarını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu eğitim sayesinde:

 • Uzmanlık Kazanımı: Çeşitli terapi yaklaşımları ve stratejileri öğrenerek çiftlerin farklı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebileceksiniz.
 • Etkili İletişim Becerileri Geliştirme: İletişim becerilerinizi geliştirerek çiftlerle  derinlemesine ve etkili bir şekilde çalışabilirsiniz.
 • Zor Durumlarla Başa Çıkma: Kriz anlarında hangi etkili müdahalelerde bulunmanız gerektiğini öğrenerek çiftleri destekleyebilirsiniz.
 • Profesyonel Gelişim: Çift terapisi alanında uzmanlaşmak, kariyerinizde yeni fırsatlar yaratır ve değerinizi artırır.

EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİM İÇERİĞİMİZ

Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi Modül 1

 Evlilik Terapisinin Temel Felsefesi

1.1 Çiftlerle Çalışmanın Temelleri

 • Terapi Sürecinin Dinamikleri
 • Terapistin Rolü ve Sorumlulukları
 • Çiftlerle İlk İletişim ve Güven Oluşturma

1.2 Evlilik Terapisi Ne Zaman Gereklidir

 • Terapi İçin Uygun Zamanlamalar
 • Kriz Durumları ve Terapiye Yönlendirme

1.3 Başarılı Terapinin Temel Unsurları

 • İyi Terapist Nitelikleri
 • Terapinin Hedefleri ve Beklentileri
 • Etkili İletişim ve Empati

1.4 Evlilikte Kilit Noktalar

 • İletişim Problemleri
 • Çatışma Yönetimi
 • Duygusal Bağlılık ve İlişki Dinamikleri

1.5 Terapotik İlişki Geliştirme

 • Terapide Güven Ortamı Oluşturma
 • Duygusal Bağ Kurma ve Empatik Dinleme

1.6 Çiftlerde ve Evlilerde Terapi Seanslarının Yapılandırılması

 • Kavramsallaştırma ve Problem Analizi
 • Seans Sıklığı ve Sürecin Planlanması
 • Müdahale Teknikleri ve Stratejiler
 • Ev Ödevleri ve İzleme Formları

1.7 Evlilik ve Çift Terapisinde Başarıyı Arttıran Faktörler

 • Motivasyon ve Katılımın Sağlanması
 • Çiftler Arası İletişimi İyileştirme
 • Çiftlerin Değişim İsteğinin Teşvik Edilmesi

1.8 Çiftlerin Psikoterapi Hakkındaki Varsayımları ve Terapistin Başa Çıkma Yöntemleri

 • Stigma ve Önyargıyla Başa Çıkma
 • Terapi Beklentilerini Yönetme
 • Terapi Direnci ve Çözüm Stratejileri
 • Farklı Terapi Yaklaşımlarına İlişkin Bilgilendirme

Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi Modül 2

Tekniklerin Vakaya Aktarılması ve Formülasyon

2.1 Tepkisel Çiftlerde İletişim Kurmanın 5 Aşaması

 • Öyküleştirme ve Empati Kurma
 • İletişim Repertuvarını Genişletme
 • Problem Listesi Oluşturma ve Çözüm Odaklı Yaklaşım

2.2 Çatışmalı Çiftlerde İletişimi Güçlendirme ve Ortak Dilin Yaratılması

 • Raporlama ve İletişim Tarzlarının İyileştirilmesi
 • Tepki Rezilasyonu ve Şeffaflık Teknikleri
 • Sevgi Haritası Oluşturma ve Duygu Çarklarını Kullanma

2.3 Pozitif Bakış Açısı ile Sorun Çözme Stratejileri

 • Sorunları Fırsatlara Dönüştürme Yaklaşımı
 • Çiftlere Uygunluk Unsurlarının Belirlenmesi
 • Örnek Vakalar Üzerinden Uygulama Aşamaları

Modül 3: Çift ve Evlilik Terapisinde Davranışsal Ödevler ve Vakaya Aktarılması

3.1 Farklı Yöntem ve Davranış Ödevleri

 • Ev Ödevlerinin Rolü ve Önemi
 • Özel Durumlara Uygun Ödevlerin Seçimi
 • Boşanma Süreci ve Çatışma Yönetimi Teknikleri

3.2 Müdahale Yöntemi ve Amacı

 • İlişkiyi Destekleyen Ödevler
 • Problem Çözme ve İletişim Becerilerini Geliştiren Ödevler

3.3 Çift ve Evlilik Terapisinde Öfke ve Geçmiş Konuların Ele Alınması

 • Aldatma Sonrası İlişkinin Onarımı
 • Öfke Kontrolü ve Öfkeyle Başa Çıkma Becerileri
 • Çiftlere Psikoeğitim Süreci ve Duygusal Bağlantının Yeniden Kurulması

Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi Modül 4: Çift ve Evlilik Terapisinde Karşılaşılan Zorluklar

4.1 Kronik Hastalıklarda Çift Terapisi

 • Kronik Hastalıkların İlişki Üzerindeki Etkileri
 • Çiftlerin Desteklenmesi ve İşbirliği Sağlanması

4.2 Kayıp ve Yas Süreci

 • Kayıp ve Yasın İlişki Üzerindeki Etkileri
 • Yas Sürecinin İyileştirilmesine Yönelik Müdahaleler

4.3 Eş Şiddeti Değerlendirme

 • Eş Şiddetinin Tanınması ve Değerlendirilmesi
 • Güvenli Ortamın Sağlanması ve Gerekli Yardımın Sunulması

4.4 Kültürel Norm ve Farklılıklarda Çift Terapisi Yönetimi

 • Kültürel Farklılıkların Terapiye Etkisi
 • Kültürel Hassasiyet ve İletişim Becerileri

Modül 5: Son Değerlendirme ve Sertifika

 • Eğitim Boyunca Edinilen Bilgi ve Becerilerin Değerlendirilmesi
 • Sertifika ve Uzmanlık Alanının Belirlenmesi

Evlilik ve Çift Terapisi Eğitim Sonu Kazanımları

 

 • Çiftlerin ihtiyaçlarına uygun terapi planları oluşturma yeteneği
 • Etkili iletişim ve danışmanlık becerileri
 • Çiftlerin duygusal bağlarını güçlendirmek için stratejiler
 • Çatışma yönetimi ve problem çözme yetenekleri
 • Profesyonel ahlaki ilkeler ve etik konular hakkında bilgi

Evlilik ve Çift Terapisi  Etkinliği Hakkında Bazı Akademik Çalışmalar

Treatment-as-Usual for Couples: Trajectories Before and After Beginning Couple Therapy

Examining the Effectiveness of Gottman Couple Therapy on Improving Marital Adjustment and Couples’ Intimacy

EĞİTİM YORUMLARI

Check Also

Doğum Sonrası Cinsel İsteksizlik

Doğum Sonrası Cinsel İsteksizlik

Doğum Sonrası Cinsel İsteksizlik Doğum sonrası cinsel isteksizlik oldukça yaygın ve normal bir süreçtir. Doğum …

Çift Terapisi İstanbul

ÇİFT TERAPİSİ İSTANBUL

Çift Terapisi Nedir? Çift terapisi, bir çiftin ilişkisini güçlendirmek, iletişim sorunlarını çözmek ve olumlu değişiklikleri …

Wisc-r Zeka Testi Çantası

Wisc-r Çanta Seti

Wısc-r Çanta Seti Wısc-r  Çanta Seti Ücreti 1700 tl Wısc-r  Çantası Siparişi  İçin 0538 544 …

BDT Egitimi Kimden Alınmalı

BDT Eğitimi Kimden Alınmalı

BDT Eğitimi Kimden Alınmalı (BDT) Eğitimi ve Önemi Günümüzde, bireylerin yaşadığı duygusal ve davranışsal sorunlarla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

function custom_disable_right_click() { if (is_single()) { // Sadece yazı (post) sayfalarında etkinleştir ?>