Çocuklar Cinsel Tacizden Nasıl Korunur | Klinik Psikolog Burcu KORAY İstanbul Psikolog Psikomood
... ...
İki Aylık Bebeğim Çok Ağlıyor Özellikle Geceleri. Karnı Tok Olduğundan Eminim
İki Aylık Bebeğim Çok Ağlıyor Özellikle Geceleri. Karnı Tok Olduğundan Eminim

Çocuklar Cinsel Tacizden Nasıl Korunur

Çocuklar Cinsel Tacizden Nasıl Korunur

Çocuğa karşı yapılan her türlü istismar hiç kuşkusuz ki kabul edilemez ve affedilemez türdendir; Ancak çocuğun cinsel istismarı daha fazla hassas olduğumuz ve ne yazık ki tüm dünyada ve ülkemizde sayısı gittikçe artan, toplum ve birey üzerinde travmatik etkiler bırakan bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Cinsel istismardan ve getirdiği travmatik etkilerden korunmak multidispliner çalışmalarla ve bireysel olarak bilinç ve farkındalığın arttırılması ile mümkün olacaktır. İstismarı önleme ve korunmada atılacak adımların ilki, bilinçlenmek ve bilinçlendirmekle başlar. Ebeveynler konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi oldukları takdirde, çocuklarına kendilerini nasıl korumaları gerektiğini öğretebilir. Aksi halde çocuklarımızı kötü niyetli kişiler için korunaksız, birer hedefler haline getirmiş oluyoruz.

Çocuğun cinsel istismarına yönelik koruyucu ve önleyici nitelikte yeterince çalışma, kitap ve kaynak bulunmamaktadır. Bu durum aile ve çocuklar için yeterli, doğru bilgiden yoksun kalmalarına neden olurken;  tacizcilerin de toplumda kendilerini kolaylıkla kamufle etmelerine sebebiyet vermektedir. Çocuklar bazı durumlarda istismara uğradıklarını bildikleri halde çeşitli nedenlerle aileden saklama ihtiyacı hissederler bu durum tacizci tarafından fırsat olarak değerlendirip eylemi korkusuzca sürdürmesine sebebiyet vermektedir.

Çocuğa karşı yapılan her türlü istismar hiç kuşkusuz ki kabul edilemez ve affedilemez türdendir; Ancak çocuğun cinsel istismarı daha fazla hassas olduğumuz ve ne yazık ki tüm dünyada ve ülkemizde sayısı gittikçe artan, toplum ve birey üzerinde travmatik etkiler bırakan bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Cinsel istismardan ve getirdiği travmatik etkilerden korunmak multidispliner çalışmalarla ve bireysel olarak bilinç ve farkındalığın arttırılması ile mümkün olacaktır. İstismarı önleme ve korunmada atılacak adımların ilki, bilinçlenmek ve bilinçlendirmekle başlar. Ebeveynler konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi oldukları takdirde, çocuklarına kendilerini nasıl korumaları gerektiğini öğretebilir. Aksi halde çocuklarımızı kötü niyetli kişiler için korunaksız, birer hedefler haline getirmiş oluyoruz.

Çocuğun cinsel istismarına yönelik koruyucu ve önleyici nitelikte yeterince çalışma, kitap ve kaynak bulunmamaktadır. Bu durum aile ve çocuklar için yeterli, doğru bilgiden yoksun kalmalarına neden olurken;  tacizcilerin de toplumda kendilerini kolaylıkla kamufle etmelerine sebebiyet vermektedir. Çocuklar bazı durumlarda istismara uğradıklarını bildikleri halde çeşitli nedenlerle aileden saklama ihtiyacı hissederler bu durum tacizci tarafından fırsat olarak değerlendirip eylemi korkusuzca sürdürmesine sebebiyet vermektedir.

İstismarların %80’ ni çocukların güvendiği aile üyeleri veya tanıdığı kişiler tarafından yapılmaktadır.

Cinsel istismar vakalarının birçoğunda istismarcı ailenin ve çocuğun güvenini kazanmış, tanıdık bildik kimseler tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür. Çocuklar yetişkinlerin mutlak suretle onları koruyacağı kollayacağı inancına sahiptirler. Bu yüzden yetişkinlerden kendilerine yönelik kötü niyetli davranış ve tutumlarda bulunabileceklerini düşünemezler. Güven ve emniyet duyguları atfettikleri kişiler tarafından, böyle bir durumla karşı karşıya gelmek son derece sarsıcı ve örseleyicidir. Çocuklar tacizciden korktukları, utandıkları ve reddedilecekleri duygusu ile saklama gereksinimi hissedebilirler, fakat bazı ruhsal ve fiziksel değişimler tacize uğradıklarının sinyallerini vermektedir. Çocukların verdikleri tepkileri, doğru analiz edip erken önlemler almak, hem tacizden ve devam etme halinden, hem de çocuğun almış olduğu travmatik hasarları en aza indirgeme bakımından oldukça büyük önem taşımaktadır.

Çocuklarda Cinsel Tacizin Belirtileri Nelerdir.?
Yaşına ilgi ve becerilerine uygun olmayan davranışlar sergileme. Tuvalet eğitimi kazanmış olmasına rağmen altını ıslatma, parmak emme, cinsel içerikli kelimeler kullanma.
Resim ve çizimlerinde tacizi belirten figürler
Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar sergileme.( Sürekli genital organları ile oynama, topluluk içinde mastürbatif eylemlerde bulunma ve cinsellik konularına anormal ilgi gösterme, cinsel bölgelerini gösterme)
Akran ilişkilerinde geri çekilme, sosyal izolasyon ve adapte problemi yaşamaya başlaması.
Bedeninde bazı izler ( morarma ,ısırma) ağrılar, oturmakta güçlük çekmesi, açıklanamayan  idrar yolu enfeksiyonları, kızarıklık ve genital bölgelerde şişkinlik.
Depresif ruh haline bürünme, saldırgan ve kavgacı tutumlar sergileyip güvene dayalı ilişki kurmada güçlük çekmeye başlama.
Okul performansında ani düşüş ve dikkat dağınıklıkları
Uyku ve yeme problemleri

ÇOCUKLARI CİNSEL TACİZCİDEN  KORUMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Sır SaklaMAMA Kuralı

Çocukların yaşları ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak anlayabilecekleri bir dille sır saklamamalarını anlatmalıyız. Tacizcilerin en sık kullandığı yöntemlerden biridir,çocuklara oyunmuş gibi gösterip olayı normalleştirmeye ve çocuğunda katılımını sağlayıp işbirliği yapmaya ve sır adı altında saklamalarını sağlamaya çalışırlar. Senden yaşça büyük biri bu her kim olursa olsun senden bir sır saklamanı isterse hemen gelip anne ve babana söylemlesin şeklinde telkinlerde bulunup yer yer hatırlatmalıyız.

Özel Bölgelerini Öğretme

Çocuklarımıza özel bölgelerini kendi vücutları üzerinde gösterip bu bölgeleri annesi dışında hiç kimsenin dokunmayacağını, bedenin ona özel olduğunu ve izin vermediği sürece kimsenin ona dokunma hakkı olmadığını anlatmalı. Özel bölgeleri öğretirken farklı isimler, takma isimler kullanmaktan kaçınalım ayrıca rahatsız edici bir davranışa maruz kaldığında vermeleri gereken tepkileri öğretmeliyiz. Yüksek sesle bağırma, oradan koşarak uzaklaşma gibi.

Aşırı Otoriter Davranışlardan Kaçınmalı

Aşırı otoriter ortamda büyüyen ve bu yönde davranışlara maruz kalan çocuklarda otoriteye karşı boyun eğici davranışlar gösterme eğilimleri yüksektir. Bu durumu taciz karşısında da sergilenmesine neden olabilir.

İyi Dokunma ve Kötü Dokunma

Çocuklara iyi ve kötü dokunmanın ne olduğu ve bunlar nasıl ayırt edebileceği dikkatle ve detaylıca anlatılmalıdır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri diğeri de  bu tür bilgilendirmeleri uygun aralıklarla doğru zamanda yapılmalıdır aksi halde çocukların aşırı kaygı gösterip tepki vermelerine, iyi dokunuşları da yanlış algılamalarına yol açabilir

.Dokunulmasından hoşlanmadığın ve ikaz ettiğin halde sana dokunmaya devam ediyorsa bu kötü bir dokunmadır.
Rahatsız olduğunu söylemene rağmen devam ediyor, bunun sır olduğunu ve kimseye söylememen gerektiğini söylüyorsa bu kötü bir dokunmadır.
Senin olduğu gibi başka insanlarında özel bölgelerine dokunma hakkımız yoktur. Hiç kimse senden böyle bir istekte bulunamaz kimsenin kendi özel bölgelerine dokundurma hakkı yoktur.
Çocuklar öncelikli olarak her şeyi alide öğrenip model alırlar Ona doğru model olmak için ebeveynler olarak çocuğumuzla aramızda mahremiyet sınırları olmalıdır.
4 yaşından itibaren çocuk tuvalet temizliğini kendisi yapmalıdır. Çocuğun tuvalet temizliğinin ebeveynler tarafından yapılıyor olması psikoseksüel gelişimi ve mahremiyet açısından doğru bir davranış değildir.
Çocuk ısrarlı bir şekilde bir yere gitmek istemiyor, biri ile yalnız kalmak istemiyorsa tanıdığınız ve güvendiğiniz kişiler olsa dahi zorlamayın. Çocuklar çeşitli nedenlerle tacize uğradıklarını açıkça ifade etmekten korkabilirler bunun yerine kendilerince güvenlik önlemleri almayı tercih edebilirler.

Sizin eşlik etmediğiniz ziyaretlerde yatılı kalmasına müsaade etmeyin. Çocukların kullanmış oldukları tablet ve telefonları, çevrim içi gezinimleri, kullandıkları uygulamalar düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Pedofililerin en sık kullandığı yöntemlerden bir diğeri de çevrim içi gezinti yapan çocukla, iletişim haline geçme, adres ve çocuğa ait bilgileri alma, çevrim içi resimler ve video talebinde bulunma görüşme ve buluşma talebinde bulunmalarıdır. Bu bağlamda, çocuklara hiç kimsenin onlardan böyle bir talepte bulunma hakkı olmadığı ve bunun bir suç olduğu açıkça ifade edilmeli, böyle bir durumun yaşaması halinde ebeveynleri ile paylaşmaları gerekliliği anlatılmalıdır. Çocuğa yönelik cinsel istismarın, tüm kültürlerde ve tüm sosyal sınıflarda görülebilen bir durum olduğu göz ardı edilememelidir.

Çocuk Cinsel İstismara Uğradığını Neden Saklar
İstismarcı tarafından tehdit ediliyor olma.
Kendisine bir şey yapılacağı endişesi içerisinde olma.
İstismarcıyı koruma isteği.
Aileden herhangi birisinin başının belaya gireceği korkusu.
Suçlama veya ceza almaktan, reddedilmekten korkma, anne ve babasının sevgisini kaybedeceği endişesi.
Akran ve çevre tarafından dışlanma damgalanma korkusu

Uzm. Klinik Psikolog Burcu KORAY

Sevgiler

Check Also

Ebeveyn Koçluğu

Ebeveyn Koçluğu

Ebeveyn Koçluğu Ebeveyn koçluğu, ebeveynlerin çocuklarıyla daha etkili ve anlamlı bir ilişki kurmalarına yardımcı olan …

Çocuklara Psikoloğa Gideceği Nasıl Söylenir

Çocuklara Psikoloğa Gideceği Nasıl Söylenir

Çocuklara  Psikoloğa Gideceği Nasıl Söylenir? Uzm. Klinik Psikolog Burcu Koray Çocuklarınızın duygusal ve zihinsel sağlığı, …

Çocuklarda Konuşma ve Dil Bozuklukları

Çocuklarda Konuşma ve Dil Bozuklukları

Konuşma ve Dil Bozuklukları ve Egzersizler; Sevgili anne babalar, bu yazımda sizlerle, uzun yıllar boyunca …

Çocuğum Okula Hazır Mı? Nasıl Anlarım

Çocuğum Okula Hazır Mı? Nasıl Anlarım

  Yeni eğitim öğretim yılının ilk haftalarının deneyimlendiği bu günlerde, okula ilk adımı atan çocuklarımızın …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

function custom_disable_right_click() { if (is_single()) { // Sadece yazı (post) sayfalarında etkinleştir ?>