Nişantaşı Oyun Grubu 6-12 Ay | Klinik Psikolog Burcu KORAY İstanbul Psikolog Psikomood
... ...
Nişantaşı Oyun Grubu 6-12 Ay
Nişantaşı Oyun Grubu 6-12 Ay

Nişantaşı Oyun Grubu 6-12 Ay

Nişantaşı Oyun  Grubu Atölyesi 6-12 Ay 

6-12 aylık bebekler için hazırladığımız atölye içeriğimiz  bebeklerin gelişim süreçlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Atölyemizde bebeklerin motor becerilerini geliştirmeleri, duyusal algılarını artırmaları ve sosyal becerilerini güçlendirmeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla, bebeklerimiz için özel olarak seçilmiş materyaller kullanarak, onların el-göz koordinasyonlarını ve hareket becerilerini geliştiriyor, aynı zamanda, müzik ve hareketli oyunlarla bebeklerimizin duyusal algılarını artırıyor ve sosyal becerilerini güçlendiriyoruz. Atölyemizde bebeklerimizin güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Tüm materyallerimiz bebeklerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilmiş olup, hijyenik koşullara dikkat edilmektedir.

Bebeklerin keyifli vakit geçirecekleri ve gelişimlerine katkı sağlayacakları atölyemize tüm bebekleri ve ebeveynleri bekliyoruz.

Nişantaşı Oyun Atölyesi Grup Detayları

Oyun Grubu Günleri ve Saatleri:

 • Her Salı: 13:00 – 13:50
 • Her Cumartesi: 14:00 – 14:50

Oyun Grubu Kapasitesi:

 • Her seans için maksimum 8 kişi ile sınırlıyız. Bu, her çocuğumuzun bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmamızı sağlar.

Nişantaşı Oyun Atölyesi Grup İçeriği

 • Ritim Oyunları: Çocuklarımızın müzikle tanışması ve ritim duygularını geliştirmeleri için eğlenceli aktiviteler.
 • Duyusal Deneyimler: El dokusu, koku, tat, görme ve işitme gibi duyuları kullanarak çocukların keşif yapmasını sağlayacak oyunlar.
 • Hareket Oyunları: Koordinasyonu artırıcı ve enerjilerini atabilecekleri oyunlarla keyifli vakit geçirme imkanı.

Oyun Grubumuzun Sağlayacağı Faydalar ve Kazanımlar

 1. Sosyal Gelişim: Grubumuz, çocukların diğer akranlarıyla etkileşimde bulunmasını teşvik eder. Bu, sosyal becerilerin gelişmesine ve arkadaşlık ilişkilerinin oluşturulmasına yardımcı olur.
 2. Motor Becerilerin Gelişimi: Ritim, duyusal ve hareket oyunları, çocukların motor becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Koordinasyon, denge ve hareket kabiliyeti bu aktivitelerle desteklenir.
 3. Duyusal Keşifler: Duyusal oyunlar, çocukların çevrelerini daha yakından keşfetmelerine olanak sağlar. Farklı dokuları hissetmek, yeni tatlar denemek ve çeşitli kokularla tanışmak, duyuların gelişmesini destekler.
 4. Ritim Duygusu: Ritim oyunları, çocukların müziği hissetmelerini ve ritim duygularını geliştirmelerini sağlar. Bu, müziği anlama ve ifade etme yeteneklerini artırır.
 5. Özgüvenin Artması: Katılımcılar, grup içindeki etkinliklerde başarılar elde ettikçe özgüven kazanır. Kendilerine olan güvenleri artar ve kendi yeteneklerini daha iyi tanırlar.
 6. Ebeveyn-Çocuk Bağının Güçlenmesi: Grubumuz, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlar. Bu etkinlikler, ebeveynlerin çocuklarının ilgi alanlarını daha iyi anlamalarını ve birlikte eğlenmelerini sağlar.
 7. Öğrenmeyi Eğlenceli Hale Getirme: Oyunlar aracılığıyla öğrenmek, çocukların öğrenme sürecini daha keyifli ve etkili hale getirir. Bu, bilgi edinme motivasyonlarını artırır.
 8. Grup Dinamiği: Küçük gruplar halinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, her çocuğun bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmamızı sağlar. Bu, her çocuğun en iyi şekilde desteklenmesini sağlar. 

Oyun Grubu Atölyelerinin Dönüştürücü Gücü: Çocuklar Üzerindeki Faydalarının Ortaya Çıkarılması

Giriş

Oyun, çocukluk döneminin sadece eğlence öğesi olmanın ötesinde, bir çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal gelişiminin temel bir unsuru olarak kabul edilmektedir (Ginsburg, 2007). Oyun grupu atölyeleri, çocukların bütünsel gelişimini teşvik etmede değerli bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Bu atölyeler, etkileşimli aktiviteler aracılığıyla öğrenmeyi teşvik eden yapılandırılmış ancak oyunbaz bir ortam sağlar, bu da çocukların gelecekteki başarısı için hayati öneme sahip becerilerin gelişimine katkıda bulunur.

Oyun Grubu Atölyelerinin Faydaları

 1. Oyun Atölyesi ile Sosyal Gelişim: Oyun grubu atölyeleri, çocukların akranları ile etkileşimde bulunmaları için benzersiz bir ortam sunar ve bu da sosyal becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur. Piaget’e (1962) göre, akranlarla etkileşim, sosyal biliş ve anlayışın gelişimini destekler. Grup aktiviteleri aracılığıyla çocuklar, paylaşma, sıra bekletme ve işbirliği yapma gibi kritik kişilerarası becerilerin gelişimini teşvik eder (Drew ve Tudge, 2000).

 2. Oyun Atölyesi ile Duygusal İyi Hal: Grup içinde oyun oynamak, çocukların duygularını ifade etmelerine ve anlamalarına yardımcı olur. Bu, sevinç, hayal kırıklığı ve empati gibi duygularla başa çıkmalarına olanak tanır ve duygusal zeka gelişimine katkıda bulunur (Denham, 1998). Bu duygusal farkındalık, çocuklara stresle başa çıkma ve direnç geliştirme konusunda araçlar sağlar (Brackett vd., 2011).

 3. Oyun Atölyesi ile Bilişsel Gelişim: Oyun grupu atölyeleri, çeşitli aktiviteler aracılığıyla bilişsel gelişimi teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. Hayal gücü ile başlayıp problem çözme oyunlarına kadar çocuklar, eleştirel düşünce, yaratıcılık ve karar verme becerilerini geliştiren deneyimlere maruz kalırlar (Bergen, 2002). Bu aktiviteler, akademik başarı ve ömür boyu öğrenme sevgisi için temel oluşturur.

 4. Oyun Atölyesi ile Dil Gelişimi: İletişim, oyun grupu atölyelerinde geliştirilen önemli bir beceridir. Vygotsky’e (1978) göre, dil gelişimi yakından sosyal etkileşimle ilişkilidir. Etkileşimli oyun ve grup tartışmaları aracılığıyla çocuklar, dil becerilerini geliştirir. Zengin bir dil ortamına maruz kalmak, kelime dağarcığını genişletmelerine, konuşma becerilerini iyileştirmelerine ve kendilerini sözlü olarak ifade etme konusunda özgüven kazanmalarına yardımcı olur (Huttenlocher vd., 2010).

 5. Oyun Atölyesi ile Motor Beceri Gelişimi: Fiziksel oyun, ince ve geniş motor becerilerin gelişimi için önemlidir. Oyun grupu atölyeleri genellikle hareket, koordinasyon ve dengeyi içeren aktiviteleri içerir, bu da çocukların genel fiziksel gelişimine katkıda bulunur (Adolph vd., 2012). Bu deneyimler, yazma, spor ve diğer fiziksel faaliyetlere yönelik temeli oluşturur.

 6. Oyun Atölyesi ile Kültürel Farkındalık: Oyun grupu atölyeleri, çocukların farklı kültürleri, gelenekleri ve perspektifleri öğrenebileceği çeşitli bir ortam sunar (Derman-Sparks ve Edwards, 2010). Ortak aktiviteler ve hikayeler aracılığıyla çocuklar, çeşitliliği takdir etmeyi, kültürel farkındalık ve kabullenmeyi destekleyen bir anlayış geliştirir.

 7. Oyun Atölyesi ile Ebeveyn Katılımı: Oyun grupu atölyeleri genellikle ebeveyn katılımını teşvik eder, işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı oluşturur. Epstein’e (1995) göre, ebeveyn katılımı çocukların akademik başarısını olumlu bir şekilde etkiler. Ebeveynler, çocuklarıyla birlikte aktivitelere katılır, ebeveyn-çocuk bağını güçlendirir ve ebeveynlere çocuklarının erken eğitimine aktif olarak katılma fırsatları sunar (Henderson ve Mapp, 2002).

Sonuç

Sonuç olarak, oyun grupu atölyeleri, bir çocuğun bütünsel gelişimini şekillendeki önemli bir rol oynar. Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel becerileri teşvik ederek, bu atölyeler, gelecekteki başarıları için bir temel oluştururlar. 

REFERANSLAR

Adolph, K. E., Vereijken, B., & Shrout, P. E. (2012). What Changes in Infant Walking and Why. Child Development Perspectives, 6(3), 183–189.

Bergen, D. (2002). The Role of Pretend Play in Children’s Cognitive Development. Early Childhood Research & Practice, 4(1).

Brackett, M. A., Rivers, S. E., Shiffman, S., Lerner, N., & Salovey, P. (2011). Relating emotional abilities to social functioning: A comparison of self-report and performance measures of emotional intelligence. Journal of Personality and Social Psychology, 101(4), 881–898.

Denham, S. A. (1998). Emotional Development in Young Children. Guilford Press.

Derman-Sparks, L., & Edwards, J. O. (2010). Anti-bias education for young children and ourselves. National Association for the Education of Young Children.

Drew, W. F., & Tudge, J. (2000). Piaget’s Structural-Developmental Psychology in Socio-Historical Perspective: His Early Work on the Binet Intelligence Scales in the 1920s. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 36(4), 381–403.

Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 76(9), 701–712.

Ginsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds. Pediatrics, 119(1), 182–191.

Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). A New Wave of Evidence: The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement. Southwest Educational Development Laboratory.

Huttenlocher, J., Vasilyeva, M., Cymerman, E., & Levine, S. (2002). Language input and child syntax. Cognitive Psychology, 45(3), 337–374.

Piaget, J. (1962). Play, Dreams and Imitation in Childhood. Norton & Company.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.

 

Check Also

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

OYUN TERAPİSİ Oyun terapisi, özellikle çocuklarla çalışırken kullanılan klinik bir psikoterapi yöntemidir. Oyun terapisi, çocukların …

Nişantaşı Oyun Grubu 12-18 Ay

Nişantaşı Oyun Grubu 12-18 Ay

Nişantaşı Oyun Grubu 12-18 Ay : Ritim, Duyusal ve Hareket Dolu Eğlence! Nişantaşı oyun grubumuz …

Duygusal Zenginlik

Duygusal Zenginlik

Merhaba Sevgili Okuyucular, Bugün, sizlerle duygusal zenginlik ve temel değerler konusunda biraz sohbet etmek ve …

çift terapisi

Çift Terapisi

Çift terapisi, bir çiftin ilişkisini güçlendirmek, iletişim sorunlarını çözmek ve olumlu değişiklikleri teşvik etmek amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

function custom_disable_right_click() { if (is_single()) { // Sadece yazı (post) sayfalarında etkinleştir ?>